MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
NA DOSAH

Performance Institut je vzdělávací instituce nové generace, která poskytuje rozvoj a vzdělání všem, které zajímá tématika sportu, výživového poradenství a psychologie výkonu. Performance Institut je akreditované zařízení prestižní celosvětovou akreditací IAHFE. Obsah kurzů realizovaných v Performance Institutu se vyznačuje exkluzivitou a absolventi kurzů se stávají experty na danou problematiku.

VÍCE O NÁS
O nás

PERFORMANCE
INSTITUT

VÍCE
  • Kurzy a studium jsou permanentně inovovány v návaznosti na měnící se potřeby a výzkumy z řad odborné společnosti zabývající se tématy sportu, výživového poradenství a psychologie výkonu.
  • Performance Institut je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního vzdělání pomocí online kurzů zaměřených na rozšíření vzdělání v oblasti sportu, výživového poradenství a psychologii výkonu.

  • Modernizujeme a inovujeme formy výuky s cílem dosáhnout větší efektivnosti a racionality vzdělávacího procesu. Prosazujeme širší využívání aktivizujících forem výuky se záměrem docílení užšího sepětí výuky s praxí.

  • Performance Institut je akreditované zařízení prestižní celosvětovou akreditací IAHFE, která propaguje výzkum, spolupráci, osvědčené postupy a studium tak, aby posunula vzdělávání do současného digitalizovaného světa.

STUDUJTE

IHNED

KURZY