Project Description

VÝŽIVA SENIORŮ

OSOBNÍ ROZVOJ

KONKURENČNÍ VÝHODY

PŘÍNOS PRO PRAXI

VÝŽIVA SENIORŮ

Problematika výživy seniorů je bohužel stále v pozadí a pro mnohé se zdá nedůležitá. Naše populace postupně stárne a je potřeba se zamyslet nad zkvalitněním života pomocí vhodné výživy a zdravého pohybu.

KURZ VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA VÝŽIVU SENIORŮ

Hlavním úskalím stravovacích zvyklostí ve stárnutí a stáří je v hospodářsky vyspělých zemích obezita (otylost) a také malnutrice (špatná výživa, nedostatečný nebo nevyvážený příjem potravy). Strava by tedy měla být hodnotná, biologicky pestrá, ale energeticky úsporná, aby nedocházelo k nežádoucím důsledkům zvyšování nebo snižování tělesné hmotnosti. Kurz je zaměřen na celkovou problematiku výživy, zdraví a nemoci v seniorském věku. Jelikož má výživa ve starším věku mnoho specifik, probereme pečlivě potřeby všech makro i mikroživin. Dále se budeme věnovat fyziologickým a psychologickým změnám ve stáří. A také tím, jak tyto změny ovlivňují příjem potravy. Nebudou chybět informace o interakci výživy s léčivy, kterých užívá senior nespočet. Díky kurzu se dozvíte, jak se projevuje podvýživa a jakým způsobem ji zjistit.

JAK TO PROBÍHÁ?

Kvůli kurzu si nemusíte nic instalovat. Plně postačí váš internetový prohlížeč. Kurzy jsou plně funkční na všech počítačích a všech internetových prohlížečích.

Každý student získá přístup do studentské sekce. Dle typu kurzu musí student projít všemi náležitostmi k danému kurzu. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. V každém kurzu naleznete potřebné studijní materiály, ze kterých čerpáte informace. Po důkladném prostudování všech studijních materiálů absolvujete písemný test (online), na základě tohoto testu ověříme vaše znalosti. Následně vám bude zadána seminární práce, díky této práci ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. Po úspěšném odevzdání práce vám bude vystaven diplom.

CO JE OBSAHEM KURZU?

  • Zvláštnosti chorob ve stáří
  • Fyziologické změny
  • Výživa ve stáří
  • Faktory ovlivňující výživu
  • Podvýživa – její projevy, léčba
  • Potřeba živin, energie a mikronutrientů
  • Potřeba tekutin
  • Potřeba vybraných mikronutrientů ve spojení s nemocí
  • Interakce léků s výživou

PŘIHLÁSIT SE