Project Description

PSYCHOLOGIE VÝKONU

OSOBNÍ ROZVOJ

KONKURENČNÍ VÝHODY

PŘÍNOS PRO PRAXI

PSYCHOLOGIE VÝKONU

Umění dát do výkonu v jakékoli lidské činnosti maximum ze svého potenciálu a navíc ve spojení se správnými energiemi je cílem tréninku, opakovaného úsilí a studia jedinců i týmů.

KURZ PSYCHOLOGIE VÝKONU

Kurz vám odhalí jak pracovat se svojí myslí v návaznosti na zlepšení výkonu, zvládnutí předsoutěžního stresu, jak nám může vrcholový sport ublížit a jak se vyhnout neúspěchu. Zlepšení vlastní psychiky, její harmonizace a koučink jsou jedním z nejdůležitějích cílů, kterých bychom se měli ve sportu snažit dosáhnout. Jestliže chcete podávat stabilně lepší výkony, nebo chcete někomu psychologicky pomáhat, je tento kurz pro vás. Umění dát do výkonu v jakékoli lidské činnosti maximum ze svého potenciálu a navíc ve spojení se správnými energiemi je cílem tréninku, opakovaného úsilí a studia jedinců i týmů. Osvojit si toto umění výkonnosti je tajemstvím řady úspěšných jednotlivců i týmů v různých oblastech lidské činnosti. Výkon jednotlivce, týmu nebo celé organizace či firmy je často tlumen nebo bržděn návyky, vzorci myšlení a chování.

JAK TO PROBÍHÁ?

Kvůli kurzu si nemusíte nic instalovat. Plně postačí váš internetový prohlížeč. Kurzy jsou plně funkční na všech počítačích a všech internetových prohlížečích.

Každý student získá přístup do studentské sekce. Dle typu kurzu musí student projít všemi náležitostmi k danému kurzu. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. V každém kurzu naleznete potřebné studijní materiály, ze kterých čerpáte informace. Po důkladném prostudování všech studijních materiálů absolvujete písemný test (online), na základě tohoto testu ověříme vaše znalosti. Následně vám bude zadána seminární práce, díky této práci ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. Po úspěšném odevzdání práce vám bude vystaven diplom.

CO JE OBSAHEM KURZU?

  • Jak se výkonnostně posunout
  • Psychologie výkonu
  • Jak zvládnout soutěžní stres

  • Jak zklidnit mysl

  • Jak se vyrovnat s neúspěchem

  • Jak nebýt otrokem výkonu

  • Techniky práce s vlastní myslí

PŘIHLÁSIT SE