Project Description

INTOLERANCE POTRAVIN

OSOBNÍ ROZVOJ

KONKURENČNÍ VÝHODY

PŘÍNOS PRO PRAXI

INTOLERANCE POTRAVIN

V poslední době se čím dál častěji vyskytují potravinové alergie a intolerance. Jak se projevují, jaká je jejich léčba a jak se jim dá předejít, bude předmětem kurzu.

KURZ VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA INTOLERANCI POTRAVIN

Studenti se seznámí se současnou problematikou alergenů a jejich značením na etiketách potravin. Alergie a zvláště alergeny, jsou v dnešní době velice často zmiňovány v mediích. Společně s tím, přichází na řadu také téma výživy a její dopad na rozšíření alergií u mladé populace obyvatelstva. Proto dochází každoročně ke spoustě případům, kdy lidé trpící nějakou formou potravinové alergie jsou vystaveny zdravotním rizikům spojených se špatným značením výrobků. Některé potravinové alergie se nemusí projevovat drastickou formou, ale mohou skrytě škodit zdraví člověka. Kurz je určen jak pro výživé poradce tak i laickou veřejnost, kterou tato problematika zajímá. Poznatky o alergenech a potravinových alergiích budete moci využít v běžném životě a pomoci tak své rodině i přátelům, kteří trpí nějakou formou potravinové alergie.

JAK TO PROBÍHÁ?

Kvůli kurzu si nemusíte nic instalovat. Plně postačí váš internetový prohlížeč. Kurzy jsou plně funkční na všech počítačích a všech internetových prohlížečích.

Každý student získá přístup do studentské sekce. Dle typu kurzu musí student projít všemi náležitostmi k danému kurzu. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. V každém kurzu naleznete potřebné studijní materiály, ze kterých čerpáte informace. Po důkladném prostudování všech studijních materiálů absolvujete písemný test (online), na základě tohoto testu ověříme vaše znalosti. Následně vám bude zadána seminární práce, díky této práci ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. Po úspěšném odevzdání práce vám bude vystaven diplom.

CO JE OBSAHEM KURZU?

  • Potravinová alergie a intolerance – úvod do problematiky

  • Legislativa a označování

  • Histaminová intolerance

  • Intolerance na lepek
  • Intolerance na laktosu
  • Praktické cvičení – řešení krizové situace

PŘIHLÁSIT SE