Project Description

EFEKTIVNÍ SUPLEMENTACE

OSOBNÍ ROZVOJ

KONKURENČNÍ VÝHODY

PŘÍNOS PRO PRAXI

EFEKTIVNÍ SUPLEMENTACE

Suplementace je doplňování stravy o zdraví prospěšné mikroelementy, které ve stravě chybí nebo v ní nejsou v dostatečné míře zastoupeny.

KURZ EFEKTIVNÍ SUPLEMENTACE

Budování svalů není pouze o tom dokonale dodržovat stravu nebo cvičit v posilovně. Proces budování svalů totiž vyžaduje nalezení určité symbiózy mezi oběma zmíněnými proměnnými, protože až když sladíte oba komponenty, vaše snaha bude maximálně účinná! Nicméně v dnešní době existuje mnoho pomocníků, kteří vám proces budování svalů mohou značně usnadnit. Řeč je o legálních doplňcích sportovní výživy. Důvodem pro suplementaci vitamínů a rostlinných sloučenin je nedostatek čerstvé a vyvážené rostlinné stravy. Kvalitní koncentráty z léčivých bylin mohou zastoupit tradiční práci s léčivkami. Při klasickém sušení léčivých rostlin dochází k destrukci mnoha prospěšných sloučenin. Výhodou kvalitních suplementů jsou zaručená množství měřených látek v rostlinném koncentrátu, jejich vyváženost a absence jedů, kterými mohou být kontaminovány rostliny nasbírané na území, které je zatíženo dopravou, průmyslovou výrobou i např. arsenem v důsledku středověké těžby nerostů. Špatně zvolenou suplementací si člověk může ublížit.

JAK TO PROBÍHÁ?

Kvůli kurzu si nemusíte nic instalovat. Plně postačí váš internetový prohlížeč. Kurzy jsou plně funkční na všech počítačích a všech internetových prohlížečích.

Každý student získá přístup do studentské sekce. Dle typu kurzu musí student projít všemi náležitostmi k danému kurzu. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. V každém kurzu naleznete potřebné studijní materiály, ze kterých čerpáte informace. Po důkladném prostudování všech studijních materiálů absolvujete písemný test (online), na základě tohoto testu ověříme vaše znalosti. Následně vám bude zadána seminární práce, díky této práci ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. Po úspěšném odevzdání práce vám bude vystaven diplom.

CO JE OBSAHEM KURZU?

  • Základy suplementace
  • Suplementované mikroelementy

  • Jednotlivé suplementy

  • Formy suplementace

  • Důvody suplementace

  • Vitamíny

  • Vzájemné ovlivňování prvků a vitamínů

  • Suplementace a budování svalů

  • Suplementace a redukce váhy

PŘIHLÁSIT SE