Project Description

SESTAVOVÁNÍ FITNESS TRÉNINKU

OSOBNÍ ROZVOJ

KONKURENČNÍ VÝHODY

PŘÍNOS PRO PRAXI

 SESTAVOVÁNÍ FITNESS TRÉNINKU

Kurz vás provede metodikou sestavení fitness tréninku od začátečníka po zkušeného fitness návštěvníka nebo závodníka.

KURZ SESTAVOVÁNÍ FITNESS TRÉNINKU

Poskládat efektivní fitness trénink tak, aby fungoval přesně ve vztahu k vašemu cíli, není jednoduchá záležitost. Vše vychází ze sportovního tréninku, jehož rozsáhlá teorie se neustále mění, vylepšuje a zdokonaluje na základě moderních poznatků medicíny, biochemie a fyzioterapie. My se lehce této teorie dotkneme v základní rovině, abychom lépe pochopili souvislosti práce pro efektivitu našeho či klientova tréninku. Sestavit osobní kondiční trénink je nedílnou součástí, ať již dosavadních či budoucích osobních trenérů. Vždy je něco nového a zajímavého, jak udělat trénink malinko jinak tak, aby i při kondiční práci nedocházelo ke zbytečnému přetěžování svalových skupin a opotřebování jednotlivých kloubních spojení. Podíváme se na trénink začátečníka, pokročilého, i zkušeného fitness matadora, práci s jednotlivými tréninkovými proměnnými, jakou jsou pauzy, odpor zátěže nebo například volba cviků. Nebudeme se také zaměřovat pouze na samotnou tréninkovou jednotku, ale také na makrocykly zacílené již ke konkrétnímu cíli. To vše na základě aktuálních vědeckých výzkumů.

JAK TO PROBÍHÁ?

Kvůli kurzu si nemusíte nic instalovat. Plně postačí váš internetový prohlížeč. Kurzy jsou plně funkční na všech počítačích a všech internetových prohlížečích.

Každý student získá přístup do studentské sekce. Dle typu kurzu musí student projít všemi náležitostmi k danému kurzu. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. V každém kurzu naleznete potřebné studijní materiály, ze kterých čerpáte informace. Po důkladném prostudování všech studijních materiálů absolvujete písemný test (online), na základě tohoto testu ověříme vaše znalosti. Následně vám bude zadána seminární práce, díky této práci ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. Po úspěšném odevzdání práce vám bude vystaven diplom.

CO JE OBSAHEM KURZU?

  • Úvod do sportu, rozdělení a doporučení
  • Tréninkové jednotky až k makrocyklu
  • Tréninkové proměnné a práce s nimi
  • Trénink začátečníka
  • Rozdělení tréninkových jednotek

  • Trénink s cílem maximální hypertrofie
  • Trénink s cílem maximální síly
  • Trénink s cílem hubnutí
PŘIHLÁSIT SE