Project Description

VÝŽIVA TĚHOTNÝCH

OSOBNÍ ROZVOJ

KONKURENČNÍ VÝHODY

PŘINOS PRO PRAXI

VÝŽIVA TĚHOTNÝCH

Výživa v období těhotenství je bezesporu vnímána jako velmi důležitým pilířem v období ženy. Během těhotenství se žena setkává se spoustou informací, polopravd a mýtů, které si díky kurzu objasníte.

KURZ VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA VÝŽIVU TĚHOTNÝCH

Zdravá výživa může napomoci otěhotnění, podpořit vývoj plodu a zajistit zdraví maminky. Stav výživy před a v průběhu těhotenství může ovlivnit vývoj plodu i zdravotní stav člověka až do dospělosti. Obezita matky zvyšuje riziko vzniku komplikací například diabetu, hypertenze nebo hypertrofie plodu a předčasného porodu. Podvýživa matky vede k nižší porodní hmotnosti novorozenců. Ta je spojena s vyšším rizikem podvýživy u dítěte a s jeho zvýšenou nemocností a úmrtností a horším neurologickým vývojem. Kurz je zaměřen na komplexní pohled výživy v tomto unikátním období ženy. Podíváme se na všechna zajímavá témata – kromě základů výživy těhotných bude rozebrána problematika obezity či podvýživy v období těhotenství, alternativní výživové směry, alergie na potraviny v období těhotenství a kojení a užívání farmak v graviditě. Nebudou chybět i praktické ukázky jídelníčků pro nastávající maminky.

JAK TO PROBÍHÁ?

Kvůli kurzu si nemusíte nic instalovat. Plně postačí váš internetový prohlížeč. Kurzy jsou plně funkční na všech počítačích a všech internetových prohlížečích.

Každý student získá přístup do studentské sekce. Dle typu kurzu musí student projít všemi náležitostmi k danému kurzu. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace. V každém kurzu naleznete potřebné studijní materiály, ze kterých čerpáte informace. Po důkladném prostudování všech studijních materiálů absolvujete písemný test (online), na základě tohoto testu ověříme vaše znalosti. Následně vám bude zadána seminární práce, díky této práci ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. Po úspěšném odevzdání práce vám bude vystaven diplom.

CO JE OBSAHEM KURZU?

  • Základní výživové pilíře před otěhotněním
  • Hmotnost ženy před a v průběhu těhotenství
  • Vliv obezity nebo nízké hmotnosti matky na vývoj dítěte
  • Přidružená onemocnění v období těhotenství – diabetes mellitus, vysoký krevní tlak atd.
  • Alternativní výživové směry v období těhotenství
  • Farmaka užívána v těhotenství a jejich vlivy
  • Mikrobiální rizika pocházející z potravin

PŘIHLÁSIT SE